Condicions d'ús, contractació i compra de FLOOS

FLOOS, The Crafter’s Secret (d’ara endavant FLOOS) ofereix un servei de subscripció que permet als seus compradors o subscriptors accedir a receptes de disseny floral explicades pas a pas a través d'Internet i mitjançant l’ús de textos, vídeos i fotografies, que es podran mostrar en determinats aparells (ordinadors, tabletes i altres dispositius amb connexió a Internet i que siguin compatibles amb FLOOS).

El servei FLOOS és propietat de Carles Jubany Fontanillas, amb seu establerta a Barcelona, Espanya, i es proporciona des de http://www.FLOOS.org. Els termes d'ús, contractació i compra aquí especificats regeixen les condicions, drets i deures del nostre servei. A l'efecte d'aquestes Condicions, s’utilitzaran les expressions "Servei de FLOOS", "el nostre servei" o "el servei" per referir-se al servei que FLOOS ofereix per accedir a les receptes de disseny floral creades per FLOOS, incloses totes les seves característiques i funcionalitats, el lloc web, els continguts de text, gràfics, fotogràfics i audiovisuals de les receptes de disseny floral que s’hi inclouen, així com tots els continguts associats al nostre servei i les interfícies d'usuari.


1. MODALITATS D’ACCÉS A FLOOS


1.A. COMPRA PER RECEPTA


1.A.1. Acceptació de la comanda

Després de realitzar la seva comanda a ‘FLOOS, the crafter’s secret’, rebrà un correu electrònic de confirmació, i podrà accedir online a la recepta o receptes de disseny floral que hagi adquirit a través de la web FLOOS.org de forma permanent durant tot el període de vida de la pàgina web subministradora del servei.

Si per alguna raó no es proporciona el contingut sol·licitat, li retornarem els diners pagats per aquest servei. L'Administrador es reserva el dret a discreció de negar-se a subministrar els béns sol·licitats.

1.A.2. Cancel·lacions i devolucions

Només s'acceptarà la devolució de receptes de disseny floral no desitjades si sol·licita la devolució escrivint a hola@floos.org dins d’un període de 24 hores posterior al moment de la compra.


1.B. SUBSCRIPCIÓ AMB PAGAMENT MENSUAL


1.B.1. Acceptació de la comanda

Després de completar la seva subscripció a ‘FLOOS, the crafter’s secret’, rebrà un correu electrònic de confirmació, i podrà accedir online a les receptes de disseny floral durant el període de temps que li permeti la seva subscripció a FLOOS.org. Si per alguna raó no es proporciona el servei sol·licitat, li retornarem els diners pagats per aquest servei. L'Administrador es reserva el dret a discreció de negar-se a subministrar el servei de FLOOS.


1.B.2. Pagament i cicle de facturació

La quota de subscripció al servei de FLOOS i qualsevol altre càrrec associat a l’ús del mateix es renovarà mes a mes de forma automàtica i es facturarà mensualment per l\’import de la tarifa vigent mitjançant el Mètode de pagament seleccionat durant el procés de subscripció.El cicle de facturació serà d’entre 28 i 30 dies a partir del dia natural que correspongui a l'inici de la seva subscripció. En alguns casos, la data de facturació pot variar lleugerament si no es permet la renovació en el dia establert.


1.B.3. Compromís de permanència

En contractar el servei de FLOOS en la modalitat de pagament mensual, es compromet al pagament del servei per les tres (3) primeres quotes mensuals en les dates que correspongui, la quota que pagarà en el moment de subscriure’s i les dues quotes següents. Transcorreguts aquests 3 mesos inicials, la renovació mensual es produirà de forma automàtica, però podrà interrompre el servei sol·licitant la seva cancel·lació des de la secció “El meu perfil” que trobarà a http://www.FLOOS.org o escrivint a hola@floos.org manifestant la seva voluntat de cancel·lar la subscripció.


1.B.4. Cancel·lacions i devolucions

En la modalitat de subscripció mensual, només s'acceptarà la cancel·lació amb plena devolució dels diners pagats pel servei dins d’un període de 72 hores posterior al moment de la subscripció. Si sol·licita la seva cancel·lació durant aquest període, haurà de demanar la devolució dels diners escrivint a hola@floos.org perquè es faci efectiva. Transcorregut aquest temps, es compromet al pagament del servei per les tres (3) primeres quotes mensuals en les dates que correspongui.

Passat el compromís de permanència, pot cancel·lar la seva subscripció a FLOOS en qualsevol moment. En cas que ho faci, seguirà tenint accés al servei de FLOOS fins al final del seu cicle de facturació mensual. En la mesura en què ho permeti la llei, els pagaments no són reemborsables i no facilitem devolucions ni abonaments per períodes parcials de subscripció mensual o continguts de FLOOS no visionats o utilitzats. Per cancel·lar la seva subscripció, vagi a la secció "El meu perfil" i segueixi les instruccions per a la cancel·lació, o bé escrigui a hola@floos.org manifestant la seva voluntat de cancel·lar la subscripció. Si cancel·la la seva subscripció, aquesta deixarà de renovar-se automàticament, però encara disposarà del seu compte a FLOOS per si vol reiniciar la subscripció en aquesta o una altra modalitat. Si vol tancar el seu compte FLOOS definitivament, ha d’escriure a hola@floos.org manifestant aquesta voluntat. També pot obtenir informació sobre la facturació de la seva subscripció a FLOOS visitant el seu compte a la secció “El meu perfil” de la web o escrivint a l’adreça de correu electrònic abans esmentada.

Si el pagament o la renovació no es configura correctament, a causa de la caducitat, insuficiència de fons, o per alguna altra raó, i no canvia el seu Mètode de pagament o cancel·la el seu compte, podem suspendre el seu accés al servei fins que obtinguem un Mètode de pagament vàlid. Quan actualitzi el seu Mètode de pagament, ens autoritza a continuar facturant mitjançant el Mètode de pagament actualitzat i seguirà sent responsable de qualsevol quantitat no cobrada. Això pot implicar un canvi en les dates de pagament de les seves factures.


1.B.5. Canvis de preu i dels plans de servei.

Podem canviar els nostres plans de servei i el seu preu quan ho considerem oportú. No obstant això, cap canvi de preu o dels plans de servei l'afectaran fins a passats 30 dies des de que ho notifiquem. Aquests canvis i actualitzacions en el preu no inclouen les variacions en el preu derivades d’ofertes puntuals.


1.C. SUBSCRIPCIÓ AMB PAGAMENT ANUAL


1.C.1. Acceptació de la comanda

Després de completar la seva subscripció a ‘FLOOS, the crafter’s secret’, rebrà un correu electrònic de confirmació, i podrà accedir online a les receptes de disseny floral durant el període de temps que li permeti la seva subscripció a FLOOS.org. Si per alguna raó no es proporciona el servei sol·licitat, li retornarem els diners pagats per aquest servei. L'Administrador es reserva el dret a discreció de negar-se a subministrar el servei de FLOOS.


1.C.2. Pagament i cicle de facturació

La quota de subscripció al servei de FLOOS i qualsevol altre càrrec associat al seu ús del mateix es renovarà any a any de forma automàtica i es facturarà anualment per l’import associat a la tarifa vigent mitjançant el Mètode de pagament seleccionat durant el procés de subscripció. El cicle de facturació serà d’entre 360 i 365 dies a partir del dia natural que correspongui a l'inici de la seva subscripció. En alguns casos, la data de facturació pot variar lleugerament si no es permet la renovació en el dia establert.


1.C.3. Compromís de permanència

En contractar el servei de FLOOS amb la modalitat de pagament anual no hi ha un compromís de permanència mínim. Podrà interrompre el servei en qualsevol moment sol·licitant la cancel·lació del mateix des de la secció “El meu perfil” que trobarà a http://www.FLOOS.org o escrivint a hola@floos.org manifestant la seva voluntat de cancel·lar la seva subscripció.


1.C.4. Cancel·lacions i devolucions

En la modalitat de subscripció anual, només s'acceptarà la cancel·lació amb plena devolució dels diners pagats pel servei dins d’un període de 7 dies posterior al moment de la subscripció. Si sol·licita la seva cancel·lació durant aquest període, haurà de demanar la devolució dels diners escrivint a hola@floos.org perquè es faci efectiva.
Si cancela su suscripción a FLOOS después de este periodo, la devolución no será posible, pero seguirá disfrutando del acceso al servicio de FLOOS hasta el final de su ciclo de facturación anual. En la medida en que lo permita la ley, los pagos no son reembolsables y no facilitamos devoluciones ni abonos por periodos parciales de suscripción anual o contenidos de FLOOS no visionados o utilizados. Para cancelar su suscripción, vaya a la sección "Mi perfil" y siga las instrucciones para la cancelación, o bien escriba a hola@floos.org manifestando su voluntad de cancelar la suscripción.
Si cancel·la la seva subscripció a FLOOS després d’aquest període, la devolució no serà possible, però seguirà gaudint d’accés al servei de FLOOS fins al final del seu cicle de facturació anual. En la mesura en què ho permeti la llei, els pagaments no són reemborsables i no facilitem devolucions ni abonaments per períodes parcials de subscripció anual o continguts de FLOOS no visionats o utilitzats. Per cancel·lar la seva subscripció, vagi a la secció "El meu perfil" i segueixi les instruccions per a la cancel·lació, o bé escrigui a hola@floos.org manifestant la seva voluntat de cancel·lar la subscripció.
Si cancel·la la seva subscripció, aquesta deixarà de renovar-se automàticament, però encara disposarà del seu compte a FLOOS per si vol reiniciar la subscripció en aquesta o una altra modalitat. Si vol tancar el seu compte FLOOS definitivament, ha d’escriure a hola@floos.org manifestant aquesta voluntat. També pot obtenir informació sobre la facturació de la seva subscripció a FLOOS visitant el seu compte en la secció “El meu perfil” de la web o escrivint a l’adreça de correu electrònic abans esmentada.
Si el pagament o la renovació no es configura correctament, a causa de la caducitat, insuficiència de fons, o per alguna altra raó, i no canvia el seu Mètode de pagament o cancel·la el seu compte, podem suspendre el seu accés al servei fins que obtinguem un Mètode de pagament vàlid. Quan actualitzi el seu Mètode de pagament, ens autoritza a continuar facturant mitjançant el Mètode de pagament actualitzat i seguirà sent responsable de qualsevol quantitat no cobrada. Això pot implicar un canvi en les dates de pagament de les seves factures.


1.C.5. Canvis de preu i dels plans de servei

Podem canviar els nostres plans de servei i el seu preu quan ho considerem oportú. No obstant això, cap canvi de preu o dels plans de servei l'afectaran fins a passats 30 dies des de que ho notifiquem. Aquests canvis i actualitzacions en el preu no inclouen les variacions en el preu derivades d’ofertes puntuals.


1.D. PROVA GRATUÏTA


Ocasionalment, FLOOS activa promocions que permeten provar el servei de forma gratuïta durant un període de temps determinat. Aquestes promocions estan limitades a 1 prova gratuïta per usuari i FLOOS es reserva el dret de cancel·lar l’accés a aquesta modalitat als usuaris que consideri oportuns.2. EL SERVEI


2.1. Què ofereix

FLOOS és una llibreria 100% online de receptes de disseny floral i de caràcter professional, on prestigiosos mestres floristes expliquen, pas a pas i a través de vídeos i fotos, com crear composicions florals de tècnica avançada. Pot gaudir del servei de FLOOS de dues formes diferents:

1) Comprant una recepta concreta, per tenir-la disponible en el seu compte online de FLOOS de forma permanent, durant tot el temps de vida de la pàgina que subministra el servei.

2) Subscrivint-se a la nostra web mitjançant una de les modalitats de subscripció disponibles: pagament anual o pagament mensual. En ambdues modalitats tindrà accés a totes les receptes florals i continguts de FLOOS durant el període de temps que duri la subscripció en les condicions establertes per a cada modalitat de pagament dins d’aquest mateix document.

Per poder subscriure’s al servei de FLOOS, ha de tenir 18 anys d'edat, o ser considerat major d'edat al seu país o regió. Els menors d'edat només poden subscriure’s al servei amb el permís d'un adult.


2.2. Accés a la web de FLOOS, The Crafter’s Secret

FLOOS (http://www.floos.org) és una plataforma 100% online, i pot utilitzar-la en diferents dispositius, com ara ordinadors o tabletes, però és necessari disposar sempre de connexió a Internet.

A causa de la naturalesa d'Internet, un servei ininterromput no es pot garantir, però FLOOS farà tot el possible per assegurar que la disponibilitat del lloc web sigui contínua i lliure d'errors. En rares ocasions, és possible que no pugui accedir al lloc web perquè FLOOS estarà realitzant treballs de manteniment essencials per al seu funcionament. Ens assegurarem que aquests períodes de temps siguin el més curts possibles


2.3. Responsabilitat d’ús


2.3.1. La seva conducta

‘FLOOS, the crafter’s secret’ li permet accedir i fer ús personal d'aquest lloc web, però no per descarregar-lo o modificar-lo excepte amb el consentiment exprés i per escrit de ‘FLOOS, the crafter’s secret’. Està prohibida la revenda o l’ús comercial d'aquest lloc web i dels seus continguts: col·leccions o fitxes de receptes, i l’ús de qualsevol llistat de productes, descripcions, o preus; qualsevol ús indegut derivat d'aquest lloc o dels seus continguts; qualsevol descàrrega o còpia d'informació de compte per al benefici d'un altre comerciant; o qualsevol ús de mineria de dades, robots, o de recopilació i extracció de dades similar.

Aquest lloc o qualsevol porció d'aquest lloc no es pot reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre, visitar o explotar per a cap propòsit comercial sense el nostre consentiment per escrit.

No ha d'utilitzar la pàgina web en qualsevol forma que causi, o pugui causar, que el lloc web o l'accés al mateix sigui interromput o malmès de cap manera.

Vostè entén que és vostè, i no FLOOS, el responsable de totes les comunicacions electròniques i del contingut enviat des del seu ordinador a nosaltres i que només ha d'utilitzar el lloc web per a propòsits legals.


2.3.2. Comportaments fraudulents

No ha d'utilitzar el lloc web per a cap dels següents fins fraudulents, o en relació amb un delicte o qualsevol altra activitat il·legal, com ara enviar, utilitzar o reutilitzar qualsevol material de forma que sigui il·legal, ofensiva, abusiva, indecent, difamatòria, obscena o amenaçadora; o en violació dels drets d'autor, marca registrada, confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret; o que sigui perjudicial per a tercers; o objectable; o que consisteixi en, o contingui, virus de programari, campanyes polítiques, sol·licituds comercials, cartes en cadena, correus massius o qualsevol "correu no desitjat".


2.3.3. Opinions i continguts externs

Si vostè publica o lliura material a FLOOS, llevat que indiquem el contrari, vostè

(a) atorga a ‘FLOOS, the crafter’s secret’ i els seus afiliats un dret no exclusiu, lliure de copyright a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear treballs derivats, distribuir i exhibir aquest contingut a tot el món en qualsevol mitjà de comunicació; i

(b) atorga a ‘FLOOS, the crafter’s secret’ i els seus afiliats i titulars, el dret a utilitzar el nom que ens lliura en connexió amb aquest contingut, si així ho desitgem.

L'usuari accepta que els drets que vostè atorga aquí són irrevocables durant tot el període de protecció dels seus drets de propietat intel·lectual relacionats amb aquest contingut i material. Vostè es compromet a renunciar al seu dret a ser identificat com l'autor d'aquest contingut i al seu dret a oposar-se al tractament d'aquest contingut

Si vostè és un mestre florista col·laborador de FLOOS, vostè es compromet a realitzar tots els actes necessaris per perfeccionar qualsevol dels continguts facilitats a ‘FLOOS, the crafter’s secret’, inclosa l'execució d'obres i documents, a petició de ‘FLOOS, the crafter’s secret’.


3. CONTRASENYA I ACCÉS AL COMPTE


3.1. El seu compte

Si vostè es registra i utilitza la web de ‘FLOOS, the crafter’s secret’, vostè es fa responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i la seva contrasenya. Vostè serà també responsable de restringir l'accés al seu ordinador per evitar l'accés no autoritzat al seu compte i es compromet a acceptar la responsabilitat de totes les activitats que es realitzin amb el seu compte o contrasenya. Vostè ha de prendre totes les precaucions per assegurar-se que la contrasenya es mantindrà confidencial i segura, i ha d'informar immediatament si vostè creu que la seva contrasenya s'ha utilitzat de manera no autoritzada.

Comprovi que les dades que vostè ens proporciona durant el procés de registre són exactes. I, si us plau, informi’ns immediatament de qualsevol canvi en la informació que vostè ens va proporcionar en el moment de registrar-se. Per actualitzar la informació que ha proporcionat a FLOOS, entri a la secció de FLOOS ‘El meu perfil’.

‘FLOOS, the crafter’s secret’ es reserva el dret a denegar l'accés a la pàgina web, bloquejar els usuaris i eliminar o editar contingut quan ho consideri necessari.


4. COMPRA DE PRODUCTES


4.1. Compra de llibres i materials diversos

Paral·lelament però de forma deslligada del servei online de receptes virtuals, podrà accedir també a la compra de productes físics oferts per FLOOS (com ara llibres o materials de Floristeria) a través de la seva tenda online.


4.2. Promocions associade

En alguns casos, en la compra d’aquests productes, oferirem ofertes vinculades als serveis de FLOOS exclusives per als subscriptors. FLOOS es reserva en tot cas el dret d’aplicar i/o modificar les condicions específiques per a aquestes ofertes, descomptes i promocions.


4.3. Acceptació de la comanda

Després de realitzar la seva comanda de productes a través de la tenda online de FLOOS, rebrà un correu electrònic de confirmació. Si per alguna raó no se li proporcionen els productes sol·licitats, li retornarem els diners pagats per aquests productes. L'Administrador es reserva el dret a discreció de negar-se a subministrar els productes de FLOOS.


4.4. Enviaments

Des de la nostra tenda online, FLOOS fa enviaments de productes a pràcticament tot el món, si bé li caldrà comprovar la cobertura d’un país o d’una regió concreta durant el procés de compra.
El cost d’enviament dependrà de la ubicació del destinatari i del pes dels productes sol·licitats, i li serà comunicat abans de completar la seva comanda.
El temps d’entrega dependrà de la ubicació del destinatari i de l’opció d’entrega escollida, i li serà comunicat abans de completar la seva comanda.


4.5. Cancel·lacions i devolucions

Per cancel·lar una comanda de forma totalment gratuïta, la cancel·lació s’ha de sol·licitar en un període de temps màxim de 8 hores després d’haver fet la comanda. Passat aquest temps, si els productes de la comanda ja han estat enviats, el comprador es farà càrrec de les despeses d’enviament que es derivin de retornar el producte. La devolució dels diners només es produirà un cop el venedor hagi rebut els productes retornats.

En cas que, en rebre els productes, el comprador observi que la comanda (o part d’aquesta) presenta un defecte visible i raonable, el comprador té dret a la devolució per l’import de la comanda (o la part de la comanda afectada) o a una compensació pel mateix valor acordada entre el comprador i el venedor.

Si desitja retornar un article per raons particulars no relacionades amb el mal estat del producte, haurà de pagar el cost d’enviament que es derivi de retornar el producte.

Qualsevol devolució s’ha de produir en un període de temps màxim de 7 dies després de rebre la comanda.

En tots els casos i per a qualsevol devolució, el comprador i el venedor hauran de posar-se d’acord abans d’arribar a una resolució final. En aquest supòsit, vostè pot posar-se en contacte amb el venedor per correu electrònic, escrivint a: hola@floos.org; o per telèfon, trucant al +0034938670399.


5. DISPOSICIONS DIVERSES


5.1. Legislació aplicable

Aquestes Condicions d’ús, contractació i compra es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació d’Espanya. Aquestes condicions no limitaran cap protecció al consumidor a la qual pugui tenir dret conforme a la legislació vigent al seu país de residència


5.2. Materials publicats i materials no sol·licitats

FLOOS no accepta materials ni idees per a continguts de FLOOS que no hagin estat sol·licitats abans, i no es fa responsable de cap semblança que hi pugui haver entre els continguts o programació publicats a FLOOS i materials o idees publicats a altres mitjans.


5.3. Atenció al client

Per obtenir més informació sobre el nostre servei o si necessita ajuda amb el seu compte, FLOOS posa a la seva disposició un correu electrònic: hola@floos.org. En determinats casos, el Servei d'atenció al client pot prestar-li una millor assistència mitjançant una trucada telefònica o mitjançant les xarxes socials o altres eines online. Aquestes Condicions d'ús, contractació i compra tindran prioritat en cas de conflicte amb la informació proporcionada pel Servei d'atenció al client o altres apartats del nostre lloc web.


5.4. Subsistència

Si alguna disposició o disposicions d'aquestes Condicions d'ús, contractació i compra fossin declarades invàlides, il·legals o inaplicables, aquesta circumstància no afectarà la validesa, legalitat i aplicabilitat de les disposicions restants que romandran en plena vigència i efecte


5.5. Canvis de les Condicions d’ús, contractació i compra

FLOOS pot canviar aquestes Condicions d'ús quan ho consideri oportú. Aquests canvis seran notificats almenys 30 dies abans que les noves Condicions d'ús siguin aplicables. Aquests canvis i actualitzacions no inclouen les variacions en el preu derivades d’ofertes puntuals en el servei.


5.6. Comunicacions electròniques

FLOOS li enviarà informació sobre el seu compte (com ara autoritzacions de pagament, factures, canvis en la contrasenya o en el Mètode de pagament, missatges de confirmació, avisos publicitaris) en format electrònic, per exemple, a través del seu correu, a l'adreça proporcionada durant el procés de registre.


5.7. Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), l’informem que les dades de contacte que ens ha facilitat o facilités en el seu moment estan incorporades a un fitxer, propietat de Carles Jubany Fontanillas, i que seran utilitzades amb l'única finalitat de fer possible la nostra relació comercial i/o de permetre la realització de futures comunicacions. Té el dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les seves dades, incloent la seva adreça de correu electrònic, del nostre fitxer

Si us plau, contacti amb nosaltres enviant un correu a hola@floos.org per a l'exercici dels esmentats drets o qualsevol consulta al respecte.Última actualització desembre 2022