Política de privacitat


1) POLÍTICA DE PRIVACITAT


El Responsable de tractar les dades personals recollides per FLOOS és el Carles Jubany Fontanillas (FLOOS). Aquestes dades seran tractades conforme el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD). A continuació li facilitem la informació relacionada amb aquest tractament:


2) RESPONSABILITAT


Identitat del responsable: Carles Jubany Fontanillas (FLOOS), NIF: 52159370-Q
Adreça postal: c/ Esteve Mogas, 22 - 1er, 08470, Sant Celoni, Espanya
Telèfon de contacte: +0034 619793035
Correu electrònic: hola@floos.org


3) FINALITAT


A FLOOS, tractem la informació proporcionada pels nostres usuaris i per les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació sol·licitada, crear subscripcions digitals, enviar comandes i comunicar ofertes de productes i/o serveis del seu interès relacionats amb la temàtica del disseny floral. En base a la informació facilitada, també creem "perfils professionals" que permeten proporcionar un servei concorde a les necessitats específiques dels diferents perfils del gremi (escoles, professors, estudiants, aficionats…).


Temps que es conservaran les dades

Les dades es conservaran durant tant de temps com existeixi un interès recíproc a mantenir el tractament aquí descrit. Quan ja no siguin necessàries, es suprimiran seguint les mesures de seguretat que garanteixin la correcta destrucció de les dades.


4) LEGITIMACIÓ


Sol·licitem consentiment a les persones interessades en la subscripció a les nostres comunicacions comercials i a les persones interessades en el registre i assignació d'usuari i contrasenya en la nostra pàgina Web, amb l'objectiu de realitzar subscripcions digitals i atendre a comandes de compra, així com per oferir respostes a consultes rebudes a través dels nostres formularis de contacte o per correu electrònic.
La comunicació de les nostres ofertes i novetats, tant de productes com de serveis, es basa en el consentiment sol·licitat en l'inici de la relació comercial o comunicacional.


5) DESTINATARIS


Les dades recollides per FLOOS no se cediran a tercers excepte per obligació legal i per ús estadístic.
FLOOS realitza les comunicacions relacionades amb la seva subscripció i les seves comandes a través d'un canal de comunicació segur, i li ofereix un servei adequat per gestionar les seves dades. A continuació, li detallem la relació d'empreses que podrien accedir a les seves dades personals com a part de la prestació dels serveis contractats amb FLOOS:

País Empresa Serveis Garanties
Espanya EUROVIA servicios telemáticos, S.L Emmagatzematge i processament de dades Clàusules contractuals tipus (*)
Espanya Virtual Domus, S.L. Emmagatzematge i processament de dades Clàusules contractuals tipus (*)
Estats Units MailChimp Enviament de comunicacions per via digitals Clàusules contractuals tipus (*)
Estats Units Google Analytics Analítica web Clàusules contractuals tipus (*)
Estats Units Stripe, Inc. Plataforma pagament Clàusules contractuals tipus (*)

(*) Decisió de la Comissió Europea del 5 de febrer de 2010 relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència internacional de dades de caràcter Personal als encarregats de tractament establerts en tercers països, de conformitat amb la directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell


6) DRETS


Té dret a accedir, rectificar i eliminar les dades que ens va facilitar, d'acord amb l'especificat a continuació:

1. Dret d'accés Té dret a obtenir confirmació sobre si FLOOS tracta dades personals que li concerneixin.

2. Dret de rectificació Té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades.

3. Dret de supressió Té dret a l'eliminació de les seves dades personals i que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

4. Dret d’oposició Té dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de serveis que no siguin del seu interès. FLOOS deixarà de tractar aquestes dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

5. Limitació del Tractament En determinades circumstàncies (previstes en l'article 18 RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos:
  a) Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  b) Quan el tractament és il·lícit, però s'oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  c) Quan FLOOS no necessita tractar les seves dades, però els necessita per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  d) Quan s'oposa al tractament de dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

6. Dret de Portabilitat D'acord amb el dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format electrònic estructurat d'ús comú i de lectura mecànica, i transmetre'ls a un altre responsable.

7. Com exercir aquests drets
Pot contactar amb FLOOS a través de qualsevol d'aquests mitjans:
Per correu electrònic: hola@floos.org
Per correu postal: c/ Esteve Mogas, 22 - 1er, 08470, Sant Celoni, Espanya
Per telèfon: +0034 619793035

Exercir aquests drets és gratuït, però sí pot ser necessària la presentació del DNI o d'un document equivalent que acrediti la seva identitat.

8. Altres vies de reclamació Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets a través del responsable de FLOOS, mitjançant la pàgina web http://www.agpd.es

Última actualizació desembre 2022